Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej

                   Informacja publiczna nie zamieszczona na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej
Zespołu Szkół w Krzepicach może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2019, poz. 1429).

Tryb występowania o udostępnienie informacji publicznej:


Wypełniony wniosek można składać:

Zespołu Szkół w Krzepicach

ul. Ryły 26

42-160 Krzepice

            PDFWniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf

Wersja XML