Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje o podmiocie


Nazwa szkoły ZESPÓŁ SZKÓŁ

 

 

W skład Zespołu Szkół wchodzą następujące szkoły:

 

 

Liceum Ogólnokształcące
czteroletnia szkoła ponadpodstawowa dla młodzieży.

 

Technikum
pięcioletnia szkoła ponadpodstawowa  kształcąca w zawodzie technik ekonomista i technik handlowiec.

 

Branżowa Szkoła I stopnia
trzyletnia Szkoła Branżowa I stopnia kształcąca w oddziałach wielozawodowych.

 

 

 

Wersja XML